24/7 Telefon Numaramız +90 - 850 - 532 0600

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, diğer adıyla kira kontratı, ev sahibinin sahip olduğu mülkü belli bir dönem kullanmak üzere bir kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. Kira sözleşmesi basit bir evrak gibi görünse de, esasında taraflar arasında ilgili mülke ait sorumlulukların yazılı hale getirildiği bir anlaşma olduğundan oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta direkt olarak ona başvurulur. Bu anlamda aslında oldukça önemli bir konudur. Ev sahibi ve kiracı fark etmeksizin herkesin bu konu hakkında bilgi sahibi olması önem taşır.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira kontratı hakkında merak edilen soruları yanıtlamaya başlamadan önce “kira sözleşmesi nedir?” konusunun ayrıntısına değinmekte fayda vardır. Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde tanımlanan kira sözleşmesi, bir anlamda imzalandığı andan itibaren mülk sahibi ve kiracı arasında adeta bir senet işlevi görür.

Kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında mutabık kalınan, koşulların yanı sıra evin genel şartlarını da belirleyen resmi evraktır. Yani bu anlamda kira kontratı, her iki tarafı da bağlayan bir evraktır. Bu nedenle feshedilmesi gerektiğinde de ancak iki tarafın karşılıklı olarak anlaşması ile feshedilmesi mümkündür. Bir anlaşmazlık halinde ise fesih kararı, yalnızca mahkeme tarafından verilebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar tarafından sıklıkla yöneltilen sorulardan biri, “kira sözleşmesi nasıl yapılır?” sorusudur. Kira kontratı, temel anlamda mülk ile beraber kiracıya teslim edilen demirbaş ve eşyalara dair bölüm ile genel-özel şartları içeren bölüm olmak üzere toplamda üç kısımdan meydana gelir. Kiracıların söz konusu bölümleri okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekir.

Sözleşme kağıdı üzerinde açık bir şekilde hangi bilginin nereye yazılacağı belirtilir. Ancak siz bu konuda hata yapmayı istemiyorsanız, internet ortamında bulunan kira sözleşmesi örneklerinin dolu hallerini inceleyebilirsiniz. Bu konuda gayrimenkul danışmanınızdan yardım almayı da tercih edebilirsiniz. Kırtasiyelerde ve internette bulunabilen kira kontratı örnekleri kullanılarak oluşturulabilen sözleşmeler, ev sahibi ya da onun vekili olan kişiler tarafından da hazırlanabilir.

Kira sözleşmesi 3 bölümden meydana gelir;

  • Kiralama bilgileri: Kiralama bilgilerinin bulunduğu kısım, adresin ve ev sahibinin iletişim bilgilerinin, mevcut mülkün cinsinin bulunduğu alandır. Bu kısımda ayrıca kiralama süreci başlangıcı-bitişi, ilgili mülkün kira bedeli gibi bilgiler de bulunur.
  • Kiralanan mülk içinde yer alan demirbaş bilgileri: Söz konusu mülk içinde bulunan demirbaşlar, evin içinde bulunan eşyalar, posta kutusu ve abonelik sayaçları buraya dâhildir. Mülkün anahtarı da kira sözleşmesinin demirbaş bölümünde yer alır.
  • Genel koşullar: İlgili mülk sahibinin talep ettikleri, kiranın yatırılacağı hesap ve bunun yanı sıra söz konusu mülk içerisinde gerçekleştirilecek tadilatlar gibi bilgiler ise bu alanda yer alır.

Kiracı ve mülk sahibi arasında kira sözleşmesi gerçekleşebilmesi için bu üç madde yeterli olur. Kira kontratı hazırlanıp imzalandıktan sonra ilgili sözleşmenin bir nüshası kiracıda, diğeri ise mülk sahibinde kalır.

One Reply to “Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?”

Bir cevap yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

Email adresiniz gösterilmeyecektir. Zorunlu alanlar * işareti ile gösterilmiştir